ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (ม.63) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (ม.63) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุมาลี วงษ์วิฑิต , ชนัญญา เตชะธนูชัย , นันทญา สุจินตวงษ์ , สุขสมัย วังทองหลาง , กบินทร์ เอกปัญญาสกุล , อัญชลี บุตรวิชา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/85658
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุมาลี วงษ์วิฑิต , ชนัญญา เตชะธนูชัย , นันทญา สุจินตวงษ์ , สุขสมัย วังทองหลาง , กบินทร์ เอกปัญญาสกุล , อัญชลี บุตรวิชา . (2551). โครงการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (ม.63) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุมาลี วงษ์วิฑิต , ชนัญญา เตชะธนูชัย , นันทญา สุจินตวงษ์ , สุขสมัย วังทองหลาง , กบินทร์ เอกปัญญาสกุล , อัญชลี บุตรวิชา . 2551. "โครงการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (ม.63) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุมาลี วงษ์วิฑิต , ชนัญญา เตชะธนูชัย , นันทญา สุจินตวงษ์ , สุขสมัย วังทองหลาง , กบินทร์ เอกปัญญาสกุล , อัญชลี บุตรวิชา . "โครงการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (ม.63) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
สุมาลี วงษ์วิฑิต , ชนัญญา เตชะธนูชัย , นันทญา สุจินตวงษ์ , สุขสมัย วังทองหลาง , กบินทร์ เอกปัญญาสกุล , อัญชลี บุตรวิชา . โครงการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน (ม.63) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.