ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฎหมายระหว่างประเทศกับการสื่อสารผ่านอวกาศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กฎหมายระหว่างประเทศกับการสื่อสารผ่านอวกาศ
นักวิจัย : ชูเกียรติ น้อยฉิม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/85534
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชูเกียรติ น้อยฉิม . (2543). กฎหมายระหว่างประเทศกับการสื่อสารผ่านอวกาศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชูเกียรติ น้อยฉิม . 2543. "กฎหมายระหว่างประเทศกับการสื่อสารผ่านอวกาศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชูเกียรติ น้อยฉิม . "กฎหมายระหว่างประเทศกับการสื่อสารผ่านอวกาศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
ชูเกียรติ น้อยฉิม . กฎหมายระหว่างประเทศกับการสื่อสารผ่านอวกาศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.