ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย
นักวิจัย : เย็นใจ เลาหวณิช , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , ไสลทิพย์ ประมวญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/85482
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เย็นใจ เลาหวณิช , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , ไสลทิพย์ ประมวญ . (2541). การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เย็นใจ เลาหวณิช , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , ไสลทิพย์ ประมวญ . 2541. "การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เย็นใจ เลาหวณิช , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , ไสลทิพย์ ประมวญ . "การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
เย็นใจ เลาหวณิช , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , ไสลทิพย์ ประมวญ . การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.