ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
นักวิจัย : พินิจ ทิพย์มณี , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , อภิญญา เลื่อนฉวี , ธานี วรภัทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/85411
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พินิจ ทิพย์มณี , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , อภิญญา เลื่อนฉวี , ธานี วรภัทร์ . (2548). ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พินิจ ทิพย์มณี , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , อภิญญา เลื่อนฉวี , ธานี วรภัทร์ . 2548. "ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พินิจ ทิพย์มณี , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , อภิญญา เลื่อนฉวี , ธานี วรภัทร์ . "ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
พินิจ ทิพย์มณี , กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , อภิญญา เลื่อนฉวี , ธานี วรภัทร์ . ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบท ภายใต้โครงการวิจัย สังคมชนบทสู่สังคมเมือง : พลวัตสู่ทศวรรษหน้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.