ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
นักวิจัย : จินตนา เหล่าไพบูลย์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/85272
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนา เหล่าไพบูลย์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ . (2553). การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา เหล่าไพบูลย์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ . 2553. "การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา เหล่าไพบูลย์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ . "การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
จินตนา เหล่าไพบูลย์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ , จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ . การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.