ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริการการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีขนาดต่างกันและความต้องการ ของผู้รับบริการที่มีพื้นฐานทางสังคมต่างกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริการการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีขนาดต่างกันและความต้องการ ของผู้รับบริการที่มีพื้นฐานทางสังคมต่างกัน
นักวิจัย : แววตา เอกชาวนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746323253 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30170
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
แววตา เอกชาวนา . (2538). การบริการการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีขนาดต่างกันและความต้องการ ของผู้รับบริการที่มีพื้นฐานทางสังคมต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แววตา เอกชาวนา . 2538. "การบริการการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีขนาดต่างกันและความต้องการ ของผู้รับบริการที่มีพื้นฐานทางสังคมต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แววตา เอกชาวนา . "การบริการการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีขนาดต่างกันและความต้องการ ของผู้รับบริการที่มีพื้นฐานทางสังคมต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
แววตา เอกชาวนา . การบริการการศึกษาด้านสุขภาพอนามัยของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีขนาดต่างกันและความต้องการ ของผู้รับบริการที่มีพื้นฐานทางสังคมต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.