ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในห่วงโซ่อาหารของหมึกและปลากินเนื้อ ที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในห่วงโซ่อาหารของหมึกและปลากินเนื้อ ที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
นักวิจัย : พัชรา เพ็ชร์พิรุณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิไลวรรณ อุทุมพฤกษ์พร , มนุวดี หังสพฤกษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745680014 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30159
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

บรรณานุกรม :
พัชรา เพ็ชร์พิรุณ . (2531). ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในห่วงโซ่อาหารของหมึกและปลากินเนื้อ ที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรา เพ็ชร์พิรุณ . 2531. "ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในห่วงโซ่อาหารของหมึกและปลากินเนื้อ ที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรา เพ็ชร์พิรุณ . "ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในห่วงโซ่อาหารของหมึกและปลากินเนื้อ ที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
พัชรา เพ็ชร์พิรุณ . ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในห่วงโซ่อาหารของหมึกและปลากินเนื้อ ที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.