ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เฟอร์นิเจอร์สนามจากไม้พลาสติก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เฟอร์นิเจอร์สนามจากไม้พลาสติก
นักวิจัย : พิทยา สุขจินดา , สุภาวดี พนัสอำพน , สมชาย เอี่ยมอ่อง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/85246
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิทยา สุขจินดา , สุภาวดี พนัสอำพน , สมชาย เอี่ยมอ่อง . (2553). เฟอร์นิเจอร์สนามจากไม้พลาสติก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิทยา สุขจินดา , สุภาวดี พนัสอำพน , สมชาย เอี่ยมอ่อง . 2553. "เฟอร์นิเจอร์สนามจากไม้พลาสติก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พิทยา สุขจินดา , สุภาวดี พนัสอำพน , สมชาย เอี่ยมอ่อง . "เฟอร์นิเจอร์สนามจากไม้พลาสติก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
พิทยา สุขจินดา , สุภาวดี พนัสอำพน , สมชาย เอี่ยมอ่อง . เฟอร์นิเจอร์สนามจากไม้พลาสติก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.