ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินาม ภายใต้เงื่อนไขขนาดเล็ก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินาม ภายใต้เงื่อนไขขนาดเล็ก
นักวิจัย : พลาวุธ ศรีสมบูรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มณฑา พัววิไล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745795577 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30082
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สต.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
พลาวุธ ศรีสมบูรณ์ . (2534). การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินาม ภายใต้เงื่อนไขขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลาวุธ ศรีสมบูรณ์ . 2534. "การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินาม ภายใต้เงื่อนไขขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลาวุธ ศรีสมบูรณ์ . "การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินาม ภายใต้เงื่อนไขขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
พลาวุธ ศรีสมบูรณ์ . การประมาณค่าแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงทวินาม ภายใต้เงื่อนไขขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.