ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องค์ประกอบทางเคมีของรากประยงค์ (Aglaia odorata Lour.)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : องค์ประกอบทางเคมีของรากประยงค์ (Aglaia odorata Lour.)
นักวิจัย : บวร วีนะสกุลชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , อุดม ก๊กผล
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30256 , 9745820148
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

บรรณานุกรม :
บวร วีนะสกุลชัย . (2535). องค์ประกอบทางเคมีของรากประยงค์ (Aglaia odorata Lour.).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บวร วีนะสกุลชัย . 2535. "องค์ประกอบทางเคมีของรากประยงค์ (Aglaia odorata Lour.)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บวร วีนะสกุลชัย . "องค์ประกอบทางเคมีของรากประยงค์ (Aglaia odorata Lour.)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
บวร วีนะสกุลชัย . องค์ประกอบทางเคมีของรากประยงค์ (Aglaia odorata Lour.). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.