ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์อย่างง่ายเพื่อหาค่าการกระจายแรงกระทำด้านข้าง สำหรับโครงข้อแข็งรูปกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์อย่างง่ายเพื่อหาค่าการกระจายแรงกระทำด้านข้าง สำหรับโครงข้อแข็งรูปกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า
นักวิจัย : บรรพต เจริญสัตยธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ทักษิณ เทพชาตรี
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745760927 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29992
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

บรรณานุกรม :
บรรพต เจริญสัตยธรรม . (2532). การวิเคราะห์อย่างง่ายเพื่อหาค่าการกระจายแรงกระทำด้านข้าง สำหรับโครงข้อแข็งรูปกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บรรพต เจริญสัตยธรรม . 2532. "การวิเคราะห์อย่างง่ายเพื่อหาค่าการกระจายแรงกระทำด้านข้าง สำหรับโครงข้อแข็งรูปกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บรรพต เจริญสัตยธรรม . "การวิเคราะห์อย่างง่ายเพื่อหาค่าการกระจายแรงกระทำด้านข้าง สำหรับโครงข้อแข็งรูปกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
บรรพต เจริญสัตยธรรม . การวิเคราะห์อย่างง่ายเพื่อหาค่าการกระจายแรงกระทำด้านข้าง สำหรับโครงข้อแข็งรูปกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.