ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548
นักวิจัย : ชนิตา ดวงยิหวา , เอกกมล วรรณเมธี , ยุพาพร ผลิพัฒน์ , กนิษฐา พุทธเสถียร , วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข , ชมนาค อินทจามรัตน์ , สมเจตน์ วิมลเกษม , ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ , ผณินทรา ธีรานนท์ , พิณรัตน์ อัครวัฒนกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/85140
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชนิตา ดวงยิหวา , เอกกมล วรรณเมธี , ยุพาพร ผลิพัฒน์ , กนิษฐา พุทธเสถียร , วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข , ชมนาค อินทจามรัตน์ , สมเจตน์ วิมลเกษม , ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ , ผณินทรา ธีรานนท์ , พิณรัตน์ อัครวัฒนกุล . (2552). วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนิตา ดวงยิหวา , เอกกมล วรรณเมธี , ยุพาพร ผลิพัฒน์ , กนิษฐา พุทธเสถียร , วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข , ชมนาค อินทจามรัตน์ , สมเจตน์ วิมลเกษม , ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ , ผณินทรา ธีรานนท์ , พิณรัตน์ อัครวัฒนกุล . 2552. "วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชนิตา ดวงยิหวา , เอกกมล วรรณเมธี , ยุพาพร ผลิพัฒน์ , กนิษฐา พุทธเสถียร , วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข , ชมนาค อินทจามรัตน์ , สมเจตน์ วิมลเกษม , ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ , ผณินทรา ธีรานนท์ , พิณรัตน์ อัครวัฒนกุล . "วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2552. Print.
ชนิตา ดวงยิหวา , เอกกมล วรรณเมธี , ยุพาพร ผลิพัฒน์ , กนิษฐา พุทธเสถียร , วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข , ชมนาค อินทจามรัตน์ , สมเจตน์ วิมลเกษม , ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ , ผณินทรา ธีรานนท์ , พิณรัตน์ อัครวัฒนกุล . วิจัยความหลากหลายทางภาษาในจังหวัดน่าน : ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2548. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2552.