ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระบบชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบบชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : ปรีพงษ์ เลิศพรลักษณา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , จารุวรรณ ลิมปเสนีย์
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745823287 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29874
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

บรรณานุกรม :
ปรีพงษ์ เลิศพรลักษณา . (2536). การศึกษาระบบชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีพงษ์ เลิศพรลักษณา . 2536. "การศึกษาระบบชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีพงษ์ เลิศพรลักษณา . "การศึกษาระบบชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
ปรีพงษ์ เลิศพรลักษณา . การศึกษาระบบชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.