ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี
นักวิจัย : ปรีชา โต๊ะทราย
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , จารุวรรณ ลิมปเสนีย์
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745780065 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29822
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

บรรณานุกรม :
ปรีชา โต๊ะทราย . (2533). การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา โต๊ะทราย . 2533. "การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรีชา โต๊ะทราย . "การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
ปรีชา โต๊ะทราย . การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการวางแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.