ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต
นักวิจัย : สมภาร พรมทา , ปรีชา ช้างขวัญยืน , โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ , กมลินทร์ พินิจภูวดล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/85029
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมภาร พรมทา , ปรีชา ช้างขวัญยืน , โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ , กมลินทร์ พินิจภูวดล . (2550). คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สมภาร พรมทา , ปรีชา ช้างขวัญยืน , โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ , กมลินทร์ พินิจภูวดล . 2550. "คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สมภาร พรมทา , ปรีชา ช้างขวัญยืน , โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ , กมลินทร์ พินิจภูวดล . "คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
สมภาร พรมทา , ปรีชา ช้างขวัญยืน , โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ , กมลินทร์ พินิจภูวดล . คุณค่าและการประเมินคุณค่าเกี่ยวกับชีวิตและสังคม : โทษประหารชีวิต. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2550.