ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา
นักวิจัย : อมรรัตน์ ลาคำเสน
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์ , ศิริชัย กาญจนวาสี
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745822841 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29713
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ ลาคำเสน . (2536). การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรรัตน์ ลาคำเสน . 2536. "การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรรัตน์ ลาคำเสน . "การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
อมรรัตน์ ลาคำเสน . การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.