ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีวิทยาการวิจัย : เครื่องมือหรือวิธีคิด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีวิทยาการวิจัย : เครื่องมือหรือวิธีคิด
นักวิจัย : อุทัย ดุลยเกษม
คำค้น : วิธีวิทยา , วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : วารวารวิธีวิทยาการวิจัย. 15,3(ก.ย.-ธ.ค. 2545),279-294 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32886
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุทัย ดุลยเกษม . (2545). วิธีวิทยาการวิจัย : เครื่องมือหรือวิธีคิด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทัย ดุลยเกษม . 2545. "วิธีวิทยาการวิจัย : เครื่องมือหรือวิธีคิด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุทัย ดุลยเกษม . "วิธีวิทยาการวิจัย : เครื่องมือหรือวิธีคิด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อุทัย ดุลยเกษม . วิธีวิทยาการวิจัย : เครื่องมือหรือวิธีคิด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.