ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : สุภาวดี พนัสอำพน , พจนีย์ เพชรโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/84878
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาวดี พนัสอำพน , พจนีย์ เพชรโรจน์ . (2553). การออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาวดี พนัสอำพน , พจนีย์ เพชรโรจน์ . 2553. "การออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุภาวดี พนัสอำพน , พจนีย์ เพชรโรจน์ . "การออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
สุภาวดี พนัสอำพน , พจนีย์ เพชรโรจน์ . การออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.