ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีค้นหาความจริงแบบวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีค้นหาความจริงแบบวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
นักวิจัย : เสมอชัย พูลสุวรรณ
คำค้น : สังคมศาสตร์ -- วิจัย , วัฒนธรรม -- วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 13,2(พ.ค.-ส.ค. 2543),74-93 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30925
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เสมอชัย พูลสุวรรณ . (2543). วิธีค้นหาความจริงแบบวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสมอชัย พูลสุวรรณ . 2543. "วิธีค้นหาความจริงแบบวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสมอชัย พูลสุวรรณ . "วิธีค้นหาความจริงแบบวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
เสมอชัย พูลสุวรรณ . วิธีค้นหาความจริงแบบวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.