ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาและความต้องการการบริการสุขภาพ ของนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาและความต้องการการบริการสุขภาพ ของนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
นักวิจัย : พัชรี คูวิจิตรจารุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลาวัณย์ สุกกรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746342827 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29581
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
พัชรี คูวิจิตรจารุ . (2539). การศึกษาปัญหาและความต้องการการบริการสุขภาพ ของนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี คูวิจิตรจารุ . 2539. "การศึกษาปัญหาและความต้องการการบริการสุขภาพ ของนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรี คูวิจิตรจารุ . "การศึกษาปัญหาและความต้องการการบริการสุขภาพ ของนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
พัชรี คูวิจิตรจารุ . การศึกษาปัญหาและความต้องการการบริการสุขภาพ ของนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.