ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีวิจัยทางการเกษตร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีวิจัยทางการเกษตร
นักวิจัย : ยุพา แป้นรักษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ , ไพศาล เล็กอุทัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746315633 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29554
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
ยุพา แป้นรักษา . (2538). การประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีวิจัยทางการเกษตร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุพา แป้นรักษา . 2538. "การประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีวิจัยทางการเกษตร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุพา แป้นรักษา . "การประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีวิจัยทางการเกษตร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
ยุพา แป้นรักษา . การประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีวิจัยทางการเกษตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.