ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และอาจารย์อาชีวศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และอาจารย์อาชีวศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา
นักวิจัย : มณฑป ไชยชิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/84811
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มณฑป ไชยชิต . (2543). ปัจจัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และอาจารย์อาชีวศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มณฑป ไชยชิต . 2543. "ปัจจัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และอาจารย์อาชีวศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มณฑป ไชยชิต . "ปัจจัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และอาจารย์อาชีวศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
มณฑป ไชยชิต . ปัจจัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู และอาจารย์อาชีวศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.