ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลการฝึกทักษะการตีลูกหลังมือ ระหว่างการตีด้วยมือเดียวกับการตีด้วยสองมือในกีฬาเทนนิส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลการฝึกทักษะการตีลูกหลังมือ ระหว่างการตีด้วยมือเดียวกับการตีด้วยสองมือในกีฬาเทนนิส
นักวิจัย : ภราดร จีนชาวนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑา ติงศภัทิย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746335391 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29506
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
ภราดร จีนชาวนา . (2539). การเปรียบเทียบผลการฝึกทักษะการตีลูกหลังมือ ระหว่างการตีด้วยมือเดียวกับการตีด้วยสองมือในกีฬาเทนนิส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภราดร จีนชาวนา . 2539. "การเปรียบเทียบผลการฝึกทักษะการตีลูกหลังมือ ระหว่างการตีด้วยมือเดียวกับการตีด้วยสองมือในกีฬาเทนนิส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภราดร จีนชาวนา . "การเปรียบเทียบผลการฝึกทักษะการตีลูกหลังมือ ระหว่างการตีด้วยมือเดียวกับการตีด้วยสองมือในกีฬาเทนนิส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ภราดร จีนชาวนา . การเปรียบเทียบผลการฝึกทักษะการตีลูกหลังมือ ระหว่างการตีด้วยมือเดียวกับการตีด้วยสองมือในกีฬาเทนนิส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.