ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่งานยืม-คืน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่งานยืม-คืน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : ภาวณา เขมะรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิรวรรณ ภักดีบุตร , ศจี จันทวิมล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745771791 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29455
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

บรรณานุกรม :
ภาวณา เขมะรัตน์ . (2533). ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่งานยืม-คืน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวณา เขมะรัตน์ . 2533. "ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่งานยืม-คืน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาวณา เขมะรัตน์ . "ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่งานยืม-คืน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
ภาวณา เขมะรัตน์ . ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่งานยืม-คืน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.