ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลือกวัตถุดิบและการจัดสรรการผลิตสินค้าสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลือกวัตถุดิบและการจัดสรรการผลิตสินค้าสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์
นักวิจัย : จารุตม์ อักษร
คำค้น : อุตสาหกรรมกระดาษ -- การควบคุมการผลิต , อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ -- การควบคุมการผลิต , กระดาษ -- การผลิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29427
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

เนื่องจากการจัดสรรกำลังการผลิตบนเครื่องจักรและการเลือกวัตถุดิบของโรงงานกรณีศึกษาไม่เหมาะสม จึงทำให้เกิดปัญหาต้นทุนวัตถุดิบสูงและปัญหาสูญเสียกำลังการผลิต โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือการเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อจัดสรรการผลิตบนเครื่องจักรสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์และการเลือกวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าแต่ละชนิด ซึ่งประกอบด้วยสินค้า 11 ประเภทโดยใช้วัตถุดิบ 14 ชนิดในช่วงระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจากความต้องการสินค้าและราคาวัตถุดิบที่ไม่แน่นอนจึงได้ทำการพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12-24 เดือน โดยการพยากรณ์ความต้องการสินค้าด้วยวิธีพยากรณ์ฤดูกาลแบบวินเตอร์และพยากรณ์ราคาวัตถุดิบด้วยวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลและวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลที่มีพฤติกรรมแบบแนวโน้มโดยใช้ค่า MAPE ในการทดสอบความแม่นยำในการพยากรณ์ ซึ่งพบว่าค่า MAPE ของการพยากรณ์ด้วยวิธีของวินเตอร์ วิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลและวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพแนนเชียลที่มีพฤติกรรมแบบแนวโน้มมีค่า MAPE เท่ากับ 3.94% 2.35% และ 2.50% ตามลำดับ ข้อมูลจากการพยากรณ์ที่ได้เมื่อนำเข้าในแบบทางจำลองทางคณิตศาสตร์ที่มีจำนวน 10 เงื่อนไขเพื่อใช้ในการเลือกวัตถุดิบและการจัดสรรการผลิตสินค้าแต่ละชนิดให้ได้ผลกำไรสูงสุด ผลลัพธ์พบว่ามีกำไรเพิ่มขึ้น 14.42 % จากการวางแผนการผลิตแบบเก่า ซึ่ง 12.18% ของกำไรมาจากวางแผนการผลิตที่ดีขึ้น และอีก 2.24% มาจากการเลือกใช้วัตถุดิบที่เหมาะสมมากขึ้น

บรรณานุกรม :
จารุตม์ อักษร . (2554). การเลือกวัตถุดิบและการจัดสรรการผลิตสินค้าสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุตม์ อักษร . 2554. "การเลือกวัตถุดิบและการจัดสรรการผลิตสินค้าสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุตม์ อักษร . "การเลือกวัตถุดิบและการจัดสรรการผลิตสินค้าสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
จารุตม์ อักษร . การเลือกวัตถุดิบและการจัดสรรการผลิตสินค้าสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.