ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับ การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในโรงเรียน ตามการรับรู้ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับ การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในโรงเรียน ตามการรับรู้ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , สุชาติ โสมประยูร
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745675199 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29292
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

บรรณานุกรม :
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล . (2530). การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับ การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในโรงเรียน ตามการรับรู้ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล . 2530. "การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับ การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในโรงเรียน ตามการรับรู้ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล . "การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับ การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในโรงเรียน ตามการรับรู้ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล . การเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังเกี่ยวกับ การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในโรงเรียน ตามการรับรู้ ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.