ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของครู และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนเฉพาะด้าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของครู และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนเฉพาะด้าน
นักวิจัย : มัญชลี อาภัสสร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ปานตา ใช้เทียมวงศ์ , แคธเธอรีน เอ.อิเวพเวอรา
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745676128 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29264
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

บรรณานุกรม :
มัญชลี อาภัสสร . (2530). ความคิดเห็นของครู และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนเฉพาะด้าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มัญชลี อาภัสสร . 2530. "ความคิดเห็นของครู และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนเฉพาะด้าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มัญชลี อาภัสสร . "ความคิดเห็นของครู และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนเฉพาะด้าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
มัญชลี อาภัสสร . ความคิดเห็นของครู และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับลักษณะของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนเฉพาะด้าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.