ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาชาวเขา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดตาก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาชาวเขา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดตาก
นักวิจัย : มัญชรี อั้งบุญเรือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746318055 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29262
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
มัญชรี อั้งบุญเรือง . (2538). การจัดงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาชาวเขา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดตาก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มัญชรี อั้งบุญเรือง . 2538. "การจัดงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาชาวเขา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดตาก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มัญชรี อั้งบุญเรือง . "การจัดงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาชาวเขา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดตาก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
มัญชรี อั้งบุญเรือง . การจัดงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาชาวเขา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.