ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการแนะแนวสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูประจำชั้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการแนะแนวสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูประจำชั้น
นักวิจัย : มะลิ ไพฑูรย์เนรมิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , เทพวาณี หอมสนิท
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745789771 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29204
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
มะลิ ไพฑูรย์เนรมิต . (2534). สภาพและปัญหาการแนะแนวสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูประจำชั้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มะลิ ไพฑูรย์เนรมิต . 2534. "สภาพและปัญหาการแนะแนวสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูประจำชั้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มะลิ ไพฑูรย์เนรมิต . "สภาพและปัญหาการแนะแนวสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูประจำชั้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
มะลิ ไพฑูรย์เนรมิต . สภาพและปัญหาการแนะแนวสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของครูประจำชั้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.