ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคำนวนการลดของนิวตรอนและแกมมาในเกราะกำบังรังสี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคำนวนการลดของนิวตรอนและแกมมาในเกราะกำบังรังสี
นักวิจัย : มยุรพันธุ์ เกษมทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ธัชชัย สุมิตร
ปีพิมพ์ : 2527
อ้างอิง : 9745635286 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29165
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527

บรรณานุกรม :
มยุรพันธุ์ เกษมทรัพย์ . (2527). การคำนวนการลดของนิวตรอนและแกมมาในเกราะกำบังรังสี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มยุรพันธุ์ เกษมทรัพย์ . 2527. "การคำนวนการลดของนิวตรอนและแกมมาในเกราะกำบังรังสี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มยุรพันธุ์ เกษมทรัพย์ . "การคำนวนการลดของนิวตรอนและแกมมาในเกราะกำบังรังสี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527. Print.
มยุรพันธุ์ เกษมทรัพย์ . การคำนวนการลดของนิวตรอนและแกมมาในเกราะกำบังรังสี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2527.