ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการของกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการของกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิจัย : พิกุล บุญประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745781762 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29102
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
พิกุล บุญประเสริฐ . (2534). พัฒนาการของกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิกุล บุญประเสริฐ . 2534. "พัฒนาการของกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิกุล บุญประเสริฐ . "พัฒนาการของกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
พิกุล บุญประเสริฐ . พัฒนาการของกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.