ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาแพทย์ระดับคลินิกในกรุงเทพหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาแพทย์ระดับคลินิกในกรุงเทพหานคร
นักวิจัย : พนิดา พ่อค้าเรือ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศจี จันทวิมล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746333917 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29069
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
พนิดา พ่อค้าเรือ . (2539). การแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาแพทย์ระดับคลินิกในกรุงเทพหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พนิดา พ่อค้าเรือ . 2539. "การแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาแพทย์ระดับคลินิกในกรุงเทพหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พนิดา พ่อค้าเรือ . "การแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาแพทย์ระดับคลินิกในกรุงเทพหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
พนิดา พ่อค้าเรือ . การแสวงหาสารนิเทศของนักศึกษาแพทย์ระดับคลินิกในกรุงเทพหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.