ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย
นักวิจัย : นงลักษณ์ วิรัชชัย , สุวิมล ว่องวาณิช
คำค้น : สถาบันอุดมศึกษา -- การประเมิน , สถาบันอุดมศึกษา -- เอเชีย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 11,2(ก.ค.-ธ.ค. 2541),21-50 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30594
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงลักษณ์ วิรัชชัย , สุวิมล ว่องวาณิช . (2541). การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ วิรัชชัย , สุวิมล ว่องวาณิช . 2541. "การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นงลักษณ์ วิรัชชัย , สุวิมล ว่องวาณิช . "การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
นงลักษณ์ วิรัชชัย , สุวิมล ว่องวาณิช . การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชีย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.