ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบมโนทัศน์สิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และแผนการเรียน ภาษา-สังคมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบมโนทัศน์สิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และแผนการเรียน ภาษา-สังคมศึกษา
นักวิจัย : สุภาภรณ์ ภูพลอย
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ลาวัลย์ วิทยาวุฒิกุล , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745782637 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ ภูพลอย . (2533). การเปรียบเทียบมโนทัศน์สิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และแผนการเรียน ภาษา-สังคมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาภรณ์ ภูพลอย . 2533. "การเปรียบเทียบมโนทัศน์สิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และแผนการเรียน ภาษา-สังคมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาภรณ์ ภูพลอย . "การเปรียบเทียบมโนทัศน์สิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และแผนการเรียน ภาษา-สังคมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
สุภาภรณ์ ภูพลอย . การเปรียบเทียบมโนทัศน์สิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และแผนการเรียน ภาษา-สังคมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.