ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยับยั้งแบคทีเรียก่อสิวโดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยับยั้งแบคทีเรียก่อสิวโดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
นักวิจัย : สุภาภรณ์ คำแก่นคูณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุเทพ ธนียวัน , โสภณ เริงสำราญ
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746342924 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28990
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ คำแก่นคูณ . (2539). การยับยั้งแบคทีเรียก่อสิวโดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาภรณ์ คำแก่นคูณ . 2539. "การยับยั้งแบคทีเรียก่อสิวโดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาภรณ์ คำแก่นคูณ . "การยับยั้งแบคทีเรียก่อสิวโดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สุภาภรณ์ คำแก่นคูณ . การยับยั้งแบคทีเรียก่อสิวโดยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.