ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
นักวิจัย : คัดนางค์ มณีศรี , พรรณระพี สุทธิวรรณ , พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , ธีระพร อุวรรณโณ , สุภาพรรณ โคตรจรัส , เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/84463
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คัดนางค์ มณีศรี , พรรณระพี สุทธิวรรณ , พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , ธีระพร อุวรรณโณ , สุภาพรรณ โคตรจรัส , เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ . (2548). การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คัดนางค์ มณีศรี , พรรณระพี สุทธิวรรณ , พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , ธีระพร อุวรรณโณ , สุภาพรรณ โคตรจรัส , เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ . 2548. "การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
คัดนางค์ มณีศรี , พรรณระพี สุทธิวรรณ , พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , ธีระพร อุวรรณโณ , สุภาพรรณ โคตรจรัส , เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ . "การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
คัดนางค์ มณีศรี , พรรณระพี สุทธิวรรณ , พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , ธีระพร อุวรรณโณ , สุภาพรรณ โคตรจรัส , เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ . การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.