ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ ของกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่มาจากพรรคเดียวกัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ ของกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่มาจากพรรคเดียวกัน
นักวิจัย : อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย , ประหยัด หงษ์ทองคำ
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746344153 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28912
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

บรรณานุกรม :
อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์ . (2539). ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ ของกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่มาจากพรรคเดียวกัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์ . 2539. "ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ ของกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่มาจากพรรคเดียวกัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ ของกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่มาจากพรรคเดียวกัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์ . ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ ของกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่มาจากพรรคเดียวกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.