ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทวัด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทวัด
นักวิจัย : ปริญญา วชิระนิเวศ , สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ , เฉลิมชัย เงารังษี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/84428
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญญา วชิระนิเวศ , สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ , เฉลิมชัย เงารังษี . (2547). การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทวัด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปริญญา วชิระนิเวศ , สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ , เฉลิมชัย เงารังษี . 2547. "การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทวัด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปริญญา วชิระนิเวศ , สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ , เฉลิมชัย เงารังษี . "การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทวัด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
ปริญญา วชิระนิเวศ , สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ , เฉลิมชัย เงารังษี . การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพะเยา กรณีศึกษาอาคารประเภทวัด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.