ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องมือประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับวัดข้อมูลของเส้นผมบนหนังศีรษะของผู้ป่วยโรคผมบางทางพันธุกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องมือประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับวัดข้อมูลของเส้นผมบนหนังศีรษะของผู้ป่วยโรคผมบางทางพันธุกรรม
นักวิจัย : สุมรี อาระยะสมบัติ
คำค้น : ผม -- โรค , ผม -- การวัดด้วยภาพถ่าย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ โควาวิสารัช , ประวิตร อัศวานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28803
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

โรคผมบางทางพันธุกรรม (Androgenetic Alopecia) เป็นปัญหาที่พบได้ในคนทุกเพศ ทุกวัย โรคผมร่วงนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่ที่พบจะมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ การรักษาโรคผมร่วงมีหลายวิธี ในขั้นตอนการรักษาจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินถึงผลการรักษาและ ความก้าวหน้าของการรักษาเพื่อให้ทราบว่าการรักษาในวิธีนั้นๆ ทำให้อาการของโรคดีขึ้นหรือไม่ เพื่อจะได้วางแผนในการรักษาต่อไป วิธีที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ Digital Phototrichogram งานวิจัยนี้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดเชิงปริมาณของข้อมูลเส้นผม ได้แก่ จำนวนและขนาดของเส้นผม จากภาพถ่ายบริเวณหนังศีรษะของผู้ป่วยโรคผมบางทางพันธุกรรม ทั้งนี้เพื่อลดเวลาและความผิดพลาดที่เกิดจากการประเมินโดยใช้บุคคล ขั้นตอนการทำงานเริ่มจากการการปรับภาพนำเข้าให้เหมาะสมโดยกำจัดสัญญาณรบกวน เลือกค่าขีดแบ่งน้อยสุดเพื่อให้เหมาะสมกับการทำ Thresholding จากนั้นตรวจจับวัตถุภายในภาพและทำการประเมินวัตถุเหล่านั้นว่าเป็นเส้นผมหรือไม่โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้คือ อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้าง (aspect ratio) และขนาดของพื้นที่ของวัตถุ จากนั้นทำการนับจำนวนวัตถุที่ได้รับการประเมินว่าเป็นเส้นผม จากนั้นวัดขนาดของเส้นผม จากผลการทดลองได้ค่าความแม่นยำเฉลี่ยในการนับจำนวนเส้นผมรวมต่อภาพ คือ 79.45% ความแม่นยำของการวัดขนาด คือ 68.19% เทียบกับการประเมินโดนคน

บรรณานุกรม :
สุมรี อาระยะสมบัติ . (2553). เครื่องมือประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับวัดข้อมูลของเส้นผมบนหนังศีรษะของผู้ป่วยโรคผมบางทางพันธุกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมรี อาระยะสมบัติ . 2553. "เครื่องมือประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับวัดข้อมูลของเส้นผมบนหนังศีรษะของผู้ป่วยโรคผมบางทางพันธุกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมรี อาระยะสมบัติ . "เครื่องมือประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับวัดข้อมูลของเส้นผมบนหนังศีรษะของผู้ป่วยโรคผมบางทางพันธุกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
สุมรี อาระยะสมบัติ . เครื่องมือประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับวัดข้อมูลของเส้นผมบนหนังศีรษะของผู้ป่วยโรคผมบางทางพันธุกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.