ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชนิดของแปรงสีฟันและวิธีการแปรงฟันสำหรับผู้ป่วยที่จัดฟัน ด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชนิดของแปรงสีฟันและวิธีการแปรงฟันสำหรับผู้ป่วยที่จัดฟัน ด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น
นักวิจัย : วันทนีย์ พฤกษ์สว่างวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , กนก สรเทศน์ , นพดล ศุภพิพัฒน์
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745696323 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28742
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

บรรณานุกรม :
วันทนีย์ พฤกษ์สว่างวงศ์ . (2531). ชนิดของแปรงสีฟันและวิธีการแปรงฟันสำหรับผู้ป่วยที่จัดฟัน ด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันทนีย์ พฤกษ์สว่างวงศ์ . 2531. "ชนิดของแปรงสีฟันและวิธีการแปรงฟันสำหรับผู้ป่วยที่จัดฟัน ด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันทนีย์ พฤกษ์สว่างวงศ์ . "ชนิดของแปรงสีฟันและวิธีการแปรงฟันสำหรับผู้ป่วยที่จัดฟัน ด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
วันทนีย์ พฤกษ์สว่างวงศ์ . ชนิดของแปรงสีฟันและวิธีการแปรงฟันสำหรับผู้ป่วยที่จัดฟัน ด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.