ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การแสดงรหัสควบคุมของซียูไรเตอร์บนเทอร์มินอลแบบแอสกี สำหรับระบบยูนิกซ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การแสดงรหัสควบคุมของซียูไรเตอร์บนเทอร์มินอลแบบแอสกี สำหรับระบบยูนิกซ์
นักวิจัย : ศรีดา เอกศิริพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ยรรยง เต็งอำนวย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28486 , 9746312294
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
ศรีดา เอกศิริพงษ์ . (2538). การวิเคราะห์การแสดงรหัสควบคุมของซียูไรเตอร์บนเทอร์มินอลแบบแอสกี สำหรับระบบยูนิกซ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีดา เอกศิริพงษ์ . 2538. "การวิเคราะห์การแสดงรหัสควบคุมของซียูไรเตอร์บนเทอร์มินอลแบบแอสกี สำหรับระบบยูนิกซ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรีดา เอกศิริพงษ์ . "การวิเคราะห์การแสดงรหัสควบคุมของซียูไรเตอร์บนเทอร์มินอลแบบแอสกี สำหรับระบบยูนิกซ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
ศรีดา เอกศิริพงษ์ . การวิเคราะห์การแสดงรหัสควบคุมของซียูไรเตอร์บนเทอร์มินอลแบบแอสกี สำหรับระบบยูนิกซ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.