ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การป้องกันและควบคุมมลพิษเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สีเขียว: กรณีศึกษาระบบคลังและการกระจายสินค้าในธุรกิจ ค้าปลีก

หน่วยงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การป้องกันและควบคุมมลพิษเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สีเขียว: กรณีศึกษาระบบคลังและการกระจายสินค้าในธุรกิจ ค้าปลีก
นักวิจัย : กิตติ เศรษฐวรพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิตติ เศรษฐวรพันธุ์ . (2555). การป้องกันและควบคุมมลพิษเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สีเขียว: กรณีศึกษาระบบคลังและการกระจายสินค้าในธุรกิจ ค้าปลีก.
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
กิตติ เศรษฐวรพันธุ์ . 2555. "การป้องกันและควบคุมมลพิษเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สีเขียว: กรณีศึกษาระบบคลังและการกระจายสินค้าในธุรกิจ ค้าปลีก".
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
กิตติ เศรษฐวรพันธุ์ . "การป้องกันและควบคุมมลพิษเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สีเขียว: กรณีศึกษาระบบคลังและการกระจายสินค้าในธุรกิจ ค้าปลีก."
    นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2555. Print.
กิตติ เศรษฐวรพันธุ์ . การป้องกันและควบคุมมลพิษเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สีเขียว: กรณีศึกษาระบบคลังและการกระจายสินค้าในธุรกิจ ค้าปลีก. นนทบุรี : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์; 2555.