ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการผสมเทียม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการผสมเทียม
นักวิจัย : ลี่ฟูน จิระวัฒนาสมกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , วิมลศิริ ชำนาญเวช , สันทัด ศะศิวณิช
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745679941 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28368
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

บรรณานุกรม :
ลี่ฟูน จิระวัฒนาสมกุล . (2530). ปัญหาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการผสมเทียม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลี่ฟูน จิระวัฒนาสมกุล . 2530. "ปัญหาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการผสมเทียม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลี่ฟูน จิระวัฒนาสมกุล . "ปัญหาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการผสมเทียม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
ลี่ฟูน จิระวัฒนาสมกุล . ปัญหาทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการผสมเทียม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.