ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประหยัดต่อขนาดและการประหยัดต่อขอบเขตการผลิตของธนาคารพาณิชย์ไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประหยัดต่อขนาดและการประหยัดต่อขอบเขตการผลิตของธนาคารพาณิชย์ไทย
นักวิจัย : รัตนา อินทรหนองไผ่
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , จารุมา อัชกุล
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745834513 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28220
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

บรรณานุกรม :
รัตนา อินทรหนองไผ่ . (2536). การประหยัดต่อขนาดและการประหยัดต่อขอบเขตการผลิตของธนาคารพาณิชย์ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนา อินทรหนองไผ่ . 2536. "การประหยัดต่อขนาดและการประหยัดต่อขอบเขตการผลิตของธนาคารพาณิชย์ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนา อินทรหนองไผ่ . "การประหยัดต่อขนาดและการประหยัดต่อขอบเขตการผลิตของธนาคารพาณิชย์ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
รัตนา อินทรหนองไผ่ . การประหยัดต่อขนาดและการประหยัดต่อขอบเขตการผลิตของธนาคารพาณิชย์ไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.