ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัย : วัฒนา พันธุ์ศักดิ์ , นารีรัตน์ จิตรมนตรี , วิไลวรรณ ทองเจริญ , จันทนา รณฤทธิวิชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/84170
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัฒนา พันธุ์ศักดิ์ , นารีรัตน์ จิตรมนตรี , วิไลวรรณ ทองเจริญ , จันทนา รณฤทธิวิชัย . (2535). การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัฒนา พันธุ์ศักดิ์ , นารีรัตน์ จิตรมนตรี , วิไลวรรณ ทองเจริญ , จันทนา รณฤทธิวิชัย . 2535. "การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วัฒนา พันธุ์ศักดิ์ , นารีรัตน์ จิตรมนตรี , วิไลวรรณ ทองเจริญ , จันทนา รณฤทธิวิชัย . "การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2535. Print.
วัฒนา พันธุ์ศักดิ์ , นารีรัตน์ จิตรมนตรี , วิไลวรรณ ทองเจริญ , จันทนา รณฤทธิวิชัย . การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังเข้ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2535.