ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สำรวจการเตรียมตัวของบุคคลก่อนเกษียณอายุ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สำรวจการเตรียมตัวของบุคคลก่อนเกษียณอายุ
นักวิจัย : จันทนา รณฤทธิวิชัย , สุลักษณ์ มีชูทรัพย์ , วิไลวรรณ ทองเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/84169
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทนา รณฤทธิวิชัย , สุลักษณ์ มีชูทรัพย์ , วิไลวรรณ ทองเจริญ . (2535). สำรวจการเตรียมตัวของบุคคลก่อนเกษียณอายุ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จันทนา รณฤทธิวิชัย , สุลักษณ์ มีชูทรัพย์ , วิไลวรรณ ทองเจริญ . 2535. "สำรวจการเตรียมตัวของบุคคลก่อนเกษียณอายุ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จันทนา รณฤทธิวิชัย , สุลักษณ์ มีชูทรัพย์ , วิไลวรรณ ทองเจริญ . "สำรวจการเตรียมตัวของบุคคลก่อนเกษียณอายุ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2535. Print.
จันทนา รณฤทธิวิชัย , สุลักษณ์ มีชูทรัพย์ , วิไลวรรณ ทองเจริญ . สำรวจการเตรียมตัวของบุคคลก่อนเกษียณอายุ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2535.