ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรอบงานสำหรับพอร์ทัลข้อมูลเรื่องความมั่นคงของเว็บไซต์สำหรับเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรอบงานสำหรับพอร์ทัลข้อมูลเรื่องความมั่นคงของเว็บไซต์สำหรับเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย
นักวิจัย : เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์
คำค้น : เว็บไซต์ -- มาตรการความปลอดภัย , เว็บไซต์--การออกแบบ , ธุรกิจขนาดย่อม , ธุรกิจขนาดกลาง , เว็บไซต์สำหรับผู้สูงอายุ , Web sites -- Security measures , Web sites -- Design , Small business , Web sites for older people
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28251
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

ปัจจุบันเว็บไซต์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย (เอสเอ็มอี - SME) มีจำนวน มาก ซึ่งบริษัทเอสเอ็มอีเหล่านี้มีข้อจำกัดในเรื่องบุคลากร งบประมาณ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แม้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงของเว็บไซต์มีอยู่มาก แต่ก็มีความซับซ้อนเข้าใจยาก จึงมีแนวคิดในการนำความรู้ทางด้านความมั่นคงสำหรับเว็บไซต์มานำเสนอในรูปแบบสร้างเป็นเว็บพอร์ทัล ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายเหมาะกับเจ้าของกิจการ ซึ่งจะช่วยในการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่เทคนิคของบริษัท ในการทำให้เว็บไซต์มีความมั่นคงในระดับพื้นฐานได้โดยเสียค่าใช้จ่ายต่ำ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการจัดหมวดหมู่เนื้อหาด้านความมั่นคงเว็บไซต์ และนำเสนอเนื้อหาความรู้พื้นฐานในเว็บไซต์ พร้อมทั้งสำรวจและสอบถามความคิดเห็นของเจ้าของกิจการเอสเอ็มอีที่ ได้อ่านเนื้อหาในเว็บไซต์

บรรณานุกรม :
เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ . (2554). กรอบงานสำหรับพอร์ทัลข้อมูลเรื่องความมั่นคงของเว็บไซต์สำหรับเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ . 2554. "กรอบงานสำหรับพอร์ทัลข้อมูลเรื่องความมั่นคงของเว็บไซต์สำหรับเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ . "กรอบงานสำหรับพอร์ทัลข้อมูลเรื่องความมั่นคงของเว็บไซต์สำหรับเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ . กรอบงานสำหรับพอร์ทัลข้อมูลเรื่องความมั่นคงของเว็บไซต์สำหรับเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.