ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี
นักวิจัย : วัลลภ พุ่มพวง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2514
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28069
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514

บรรณานุกรม :
วัลลภ พุ่มพวง . (2514). ความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลลภ พุ่มพวง . 2514. "ความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลลภ พุ่มพวง . "ความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2514. Print.
วัลลภ พุ่มพวง . ความคิดเห็นของคนไทยเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2514.