ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม วิชาวัสดุและการออกแบบ สำหรับนิสิตศิลปศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม วิชาวัสดุและการออกแบบ สำหรับนิสิตศิลปศึกษา
นักวิจัย : ศิริลักษณ์ เมฆานุวัฒน์ ,
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิรัตน์ พิชญไพบูลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27786
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520

บรรณานุกรม :
ศิริลักษณ์ เมฆานุวัฒน์ , . (2520). การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม วิชาวัสดุและการออกแบบ สำหรับนิสิตศิลปศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริลักษณ์ เมฆานุวัฒน์ , . 2520. "การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม วิชาวัสดุและการออกแบบ สำหรับนิสิตศิลปศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริลักษณ์ เมฆานุวัฒน์ , . "การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม วิชาวัสดุและการออกแบบ สำหรับนิสิตศิลปศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520. Print.
ศิริลักษณ์ เมฆานุวัฒน์ , . การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม วิชาวัสดุและการออกแบบ สำหรับนิสิตศิลปศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2520.