ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพของห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพของห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : ส่งศรี ดีศรีแก้ว , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , สิริพร วิธินันทกิตต์ , อภัย ประกอบผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/84043
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ส่งศรี ดีศรีแก้ว , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , สิริพร วิธินันทกิตต์ , อภัย ประกอบผล . (2534). สภาพของห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ส่งศรี ดีศรีแก้ว , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , สิริพร วิธินันทกิตต์ , อภัย ประกอบผล . 2534. "สภาพของห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ส่งศรี ดีศรีแก้ว , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , สิริพร วิธินันทกิตต์ , อภัย ประกอบผล . "สภาพของห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
ส่งศรี ดีศรีแก้ว , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , สิริพร วิธินันทกิตต์ , อภัย ประกอบผล . สภาพของห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.